Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"

Share

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ประธานเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดยเทศบาลตำบลนาส่วง ร่วมกับโรงเรียนนาส่วงวิทยา โรงเรียนบ้านนาส่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณลำห้วยข้าวสาร