Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โรงเรียนบ้านนาส่วง

Share

 โรงเรียนบ้านนาส่วง ที่อยู่ หมู่ที่ 8 บ้านบ้านกุดยาง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 โทรศัพท์045-421083