Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กิจการประปา
     
 
 
 
(ว่าง)
 
 
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
     
     
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 นายชยุต  นีระมนต์
 
 
 พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
 
 
 
 
 
นายสมศรี  อำพันธ์
 นายทองสอน  แก้วคูณ
นายวินัย  อุททะวัน
  พนักงานผลิตน้ำประปา  พนักงานผลิตน้ำประปา   พนักงานผลิตน้ำประปา