Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

เอกสารประชาสัมพันธ์

    ด้วย เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาส่วงโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนเทศบาลตำบลนาส่วง จึงของประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกธาคารขยะได้นำขยะรีไซเคิลของท่าน ไปจำหน่ายให้ธนาคารขยะเทศบาลตำบลนาส่วงพร้อมนำสมุดบัญชีคู่ฝากซื้อขายขยะ(เล่มเขียว)มาด้วย

 
 
Powered by Phoca Download