Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 2 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 2 | Total Subjects: 2
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
 
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561

พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ …

[ 14-10-2018 ] Hits:128

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28

[ 12-10-2018 ] Hits:120

ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 รับสมัคร วันที่ 1-8 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาส่วงคัพ 2018" ครั้งที่ 28 รับ…

[ 12-09-2018 ] Hits:152

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต

[ 30-08-2018 ] Hits:96

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ปีงบประมาณ 2561

[ 28-08-2018 ] Hits:111

 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

[ 24-08-2018 ] Hits:104

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

[ 23-08-2018 ] Hits:110

โครงการอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ประจำปี 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย การใช้ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ปร…

[ 10-08-2018 ] Hits:142

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

[ 10-08-2018 ] Hits:109

 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1

[ 08-08-2018 ] Hits:124

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"

[ 25-07-2018 ] Hits:142

กิจกรรมปฏิญานตนเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา 2561

กิจกรรมปฏิญานตนเพื่องดเหล้าเข้าพรรษา 2561

[ 24-07-2018 ] Hits:125

  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
โรงเรียนนาส่วงวิทยา

โรงเรียนนาส่วงวิทยา

โรงเรียนบ้านนาส่วง

โรงเรียนบ้านนาส่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง

Error: No articles to display

Error: No articles to display